Ontwikkeling eerste Intelligente Fiets volop aan de gang

Meer dan de helft van de fietsongelukken in Nederland worden veroorzaakt door ouderen. Ook het risico op letsel neemt toe vanaf een leeftijd van 55 jaar. Om het aantal verkeersslachtoffers van fietsongelukken te verminderen investeren de provincies Brabant, Utrecht, Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de ontwikkeling van de zogenaamde Intelligente Fiets.

Diverse sensoren

De Intelligente Fiets wordt ontwikkeld door TNO in samenwerking met Roessingh Research and Development en de Fietsersbond. De Intelligente Fiets wordt uitgerust met sensoren die vooruit en achteruit kunnen kijken. Zo kunnen obstakels als paaltjes en stoepranden worden gedetecteerd en achterop komend verkeer als wielrenners en vrachtwagens wordt herkend. De fietser wordt gewaarschuwd door een trilling in het zadel of in de handvatten.

Intelligente fiets

Eerste testen hebben plaatsgevonden

Eind 2014 hebben de eerste testen al plaatsgevonden. De eerste Intelligente Fiets had nog grote sensoren die nu verfijnd en verkleind gaan worden. Nu is men verder gaan testen met een achttal vrijwilligers. De vrijwilligers werden onderworpen aan verschillende situaties, zoals het afrijden op een paaltje of ingehaald worden door een andere fietser. Er werden tevens verschillende manieren van waarschuwen getest. Dit om te achterhalen welke manier van waarschuwen de voorkeur heeft bij de vrijwilligers. De test reeks met vrijwilligers heeft een goed inzicht gegeven in de wensen en gebruikerservaringen. Dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de Intelligente Fiets. Volgend jaar vinden er nieuwe testen plaats met de aangepaste versie naar aanleiding van deze testen.